तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (242 votes)
राम्रो
20% (119 votes)
ठिकै
39% (233 votes)
Total votes: 594