तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (231 votes)
राम्रो
20% (112 votes)
ठिकै
39% (219 votes)
Total votes: 562