तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (223 votes)
राम्रो
20% (104 votes)
ठिकै
39% (205 votes)
Total votes: 532