तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (213 votes)
राम्रो
19% (97 votes)
ठिकै
39% (195 votes)
Total votes: 505