तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (669 votes)
राम्रो
20% (342 votes)
ठिकै
40% (675 votes)
Total votes: 1686