तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (465 votes)
राम्रो
21% (230 votes)
ठिकै
37% (415 votes)
Total votes: 1110