तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (396 votes)
राम्रो
21% (197 votes)
ठिकै
38% (357 votes)
Total votes: 950