तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (430 votes)
राम्रो
20% (209 votes)
ठिकै
37% (381 votes)
Total votes: 1020