तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (360 votes)
राम्रो
20% (177 votes)
ठिकै
38% (333 votes)
Total votes: 870