तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (835 votes)
राम्रो
20% (413 votes)
ठिकै
40% (825 votes)
Total votes: 2073