तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
39% (641 votes)
राम्रो
20% (333 votes)
ठिकै
41% (663 votes)
Total votes: 1637