तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (493 votes)
राम्रो
20% (239 votes)
ठिकै
38% (450 votes)
Total votes: 1182