तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (394 votes)
राम्रो
21% (196 votes)
ठिकै
38% (357 votes)
Total votes: 947