तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (553 votes)
राम्रो
21% (284 votes)
ठिकै
39% (530 votes)
Total votes: 1367