तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
41% (363 votes)
राम्रो
21% (180 votes)
ठिकै
38% (335 votes)
Total votes: 878