Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
डिल्लिराज निरौला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9802111424
गोपाल प्रसाद खतिवडा वडा सचिव वडा नं. ७ ९८४२०३६२७५
कुमार निरौला शाखा अधिकृत सामाजिक बिकास शाखा ९८५२०४१३५०
अशोक कुमार मेहता लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा
सुर्य कुमार पोखरेल हवल्दार
धनीकलाल खत्वे हवल्दार
सत्यनारायण मण्डल हवल्दार
भोजराज पोखरेल हवल्दार
मनोज चौधरी हवल्दार
बिनोद भट्टराई असई बरुणयन्त्र
मकेश्वर मेहता कार्यालय सहयोगी
उर्मिला काफ्ले कार्यालय सहयोगी
तोया खतिवडा कार्यालय सहयोगी
मिना श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी
भारत बस्नेत खरिदार घर नक्सा शाखा
गोबिन्द प्रसाद पोखरेल खरिदार बिधुत इकाई
चन्दन कुमार कण्ठ सव.इन्जिनियर घर नक्सा शाखा
उमेश्वर मेहता इन्जिनियर योजना शाखा uge.inaruwamun@gmail.com ९८४२०३७५१९
ई. निरज पोखरेल सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना अधिकारी सूचना प्रविधि शाखा ict.inaruwamun@gmail.com ९८४१८०५०९६
सुर्य कुमार नेपाल ना.सु जिन्सी शाखा ९८५२०५४४५१
बिपुलेन्द्र यादव अमिन घर नक्सा उप-शाखा
कुसुम भट्टराई खरिदार राजश्व शाखा
मुना बराल खरिदार राजश्व शाखा
महेश खनाल खरिदार आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२०४८७८३
इनोद कुमार पोखरेल खरिदार घर नक्सा उप-शाखा
गीता सुबेदी नेपाल ना.सु सामुदायिक विकाश शाखा ९८४२२७८९३०
मनोज खड्का ना.सु राजस्व शाखा ९८५२०४८९३६
जीवन कुमार भट्टराई ना.सु योजना शाखा ९८४२०३६५३५
रामु चौधरी सव.इन्जिनियर योजना शाखा
इन्द्र नारायण उराव खरिदार प्रशासन शाखा
कपिल देव मेहता शाखा अधिकृत वातावरण शाखा