Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
दशरथ राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत dasharath123@gmail.com 9851266033
डिल्लिराज निरौला उप सचिव शिक्षा शाखा ९८०२१११४२४
अशोक कुमार मेहता लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८६२९४७७७६
कुमार निरौला कार्यक्रम अधिकृत सामाजिक बिकास शाखा ९८५२०४१३५०
ई. निरज पोखरेल सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना अधिकारी ict.inaruwamun@gmail.com 9841805096
गणेश कुमार पोखरेल सहायक कम्प्युटर अपरेटर शिक्षा शाखा ९८४२१४८९१७
कुन्दन कुमार मेहता अ. सब इन्जिनियर वातावरण तथा सरसफाई उपशाखा ९८०४३४५९५२
देव नारायण मेहता सह लेखापाल (आ.ले.प. सहायक) आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा ९८४२१२४९१०
अभिनारायण चौधरी पशु स्वा. प्रा. पाचौ पशु शाखा 9804075401
विमला चौधरी ना.प्रा.स. चौथो कृषि शाखा ९८०७७६७४८२
समुन्ना कोईराला ना.प्रा.स. चौथो कृषि शाखा ९८१४३२०८५२
विनिता भण्डारी गुरागाँई CBRF चौथो अपांग्ता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम ९८४२०९८२००
सरिता कुमारी पाण्डे CBRF चौथो अपांग्ता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम ९८२९७८७८५२
एलिजा ढुंगाना CBRF चौथो अपांग्ता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम 9829791701
संकोज गिरी प्राविधिक सहायक पाँचौ प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम ९८४२२२४२५७
निखिल पोखरेल स्वास्थ्य अधिकृत छैठौं स्वास्थ्य शाखा 9842035362
श्रीमति कुमारी मेहता सि.अनमि निरिक्षक छैठौं स्वास्थ्य शाखा 9842366411
सन्तोष देव स्वास्थ्य अधिकृत छैठौं स्वास्थ्य शाखा 9842021700
सम्झना मेहता कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी तथा सोधपुछ उपशाखा ९८२५३०६२९३
पुष्पा खरेल निरौला सहायक कम्प्युटर अपरेटर जिन्सी शाखा ९८४२५०५२५२
उत्तम मण्डल कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा ९८१४३३५५९८
संगिता चौधरि नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9827342710
निता नेपाली नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9804073809
निर्जल दाहाल नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9800908483
मोहन ठाकुर नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9804015776
माहानन्द मेहता नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9819372386
झलक बहादुर मगर नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9827084499
हुकुमध्वज कार्की नगर प्रहरी हवल्दार नगर प्रहरी 9804091465
गंगा दाहाल सुब्वा नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9805312558
देवान मण्डल नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9807322560
विवेक कुमार मण्डल नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9804042372
बेदनिधि तिवारी नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9829306579
आकाश घिमिरे नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9804083914
अनिता थापा सहायक कम्प्युटर अपरेटर सडक तथा अन्य पुर्वाधार विकास उपशाखा ९८४२५४२०११
आईस्का सुवेदी फिल्ड सहायक चौथो राजश्व शाखा ९८६१५०८७१२
दिलप कुमार श्रेष्ठ वडा सचिव २ नं. वडा कार्यालय ९८४२०४२१७०
केशव नेपाल वडा सचिव १ नं. वडा कार्यालय ९८६२३२८११३
प्रदिप मण्डल वडा सचिव ८ नं. वडा कार्यालय ९८१५३४८०९७
रोशन कुमार यादव वडा सचिव १० नं. वडा कार्यालय ९८६२३३४३३०
पवन कुमार खतिवडा वडा सचिव ५ नं. वडा कार्यालय ९८४५२२०९५२
श्याम प्रसाद पोखरेल वडा सचिव ३ नं. वडा कार्यालय ९८४२११५३८३
नर्मदा खतिवडा सहायक स्तर पााँचौ शिक्षा शाखा ९८४२३७४००८
दिगम्बर यादव लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२०४१०९८
आशिष भट्टराई रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ९८६२१२९२०७
गौतम कुमार उराँव सहायक कम्प्युटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा ९८१०५५०००४
तुलसी यादव इन्जिनियर छैठौ घर नक्सा शाखा ९८४२०६४८९५
सरस्वती ढुंगाना सहायक स्तर पााँचौ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा ९८४४२७१०२१
रविन्द्र उराँव वरिष्ठ उद्यम विकास सहजकर्ता उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन उप-शाखा ९८०७०३२९८६
होमराज अधिकारी उद्यम विकास सहजकर्ता उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन उप-शाखा ९८०७३८८२११
लोक बहादुर राई इलेक्ट्रिशियन सूचना प्रविधि शाखा ९८१२३२१७७५
भागवत मेहता सहायक स्तर पाँचौ प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४२१२४१४४
मिश्रीलाल मेहता अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४२०७६०५८
संजय मेहता इन्जिनियर घर नक्सा शाखा ९८४२०४६६४३
सौरभ निरौला इन्जिनियर घर नक्सा शाखा ९८४२३०७६१०
दिपा कुमारी दाहाल महिला वि. अधिकृत छैठौं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा ९८४२०७५३००
स्वस्तिका दाहाल अधिकृत स्तर छैठौ शिक्षा शाखा ९८४२३४२२१३
उमेश थापा एम. आई. एस. अपरेटर जिन्सी शाखा uthapa608@gmail.com ९८१८४१७५६१
सुधिर सिंह एम. आई. एस. अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा sudhirkhawas7@gmail.com ९८६२२९१४२४
गोपाल प्रसाद खतिवडा वडा सचिव ७ नं. वडा कार्यालय ९८४२०३६२७५
Er. Niraj Pokhrel Information Officer Municipal Information Center ict.inaruwamun@gmail.com 9841805096
सुर्य कुमार पोखरेल हवल्दार
धनीकलाल खत्वे हवल्दार
सत्यनारायण मण्डल हवल्दार
भोजराज पोखरेल हवल्दार
मनोज चौधरी वारुण यन्त्र असई दर्ता चलानी तथा सोधपुछ उपशाखा 9842417968
बिनोद भट्टराई असई
मकेश्वर मेहता कार्यालय सहयोगी
उर्मिला काफ्ले कार्यालय सहयोगी
चन्दन कुमार कण्ठ सव.इन्जिनियर योजना शाखा ९८०६९४०९००
Bhupal Timsina Section Officer Account Section 9852048857
Indranand Shah Engineer Planning Section 9852066581
रामु चौधरी सव.इन्जिनियर घर नक्शा शाखा ९८४२०३५८७७
Indranand Shah Engineer योजना शाखा 9842066581