Elected Officials

Name Designation Tenure Phone Section
लक्ष्मी बर्मा भोर वडा सदस्य ९८०७३२८३५१ वडा नं ४
बिष्णु उराब वडा सदस्य ९८४२२३७०१२ वडा नं ४
कबुत्री सदा दलित महिला सदस्य वडा नं ३
सरोज बराल वडा सदस्य ९८४२१२५६७२ वडा नं ३
कृष्ण पोखरेल वडा सदस्य ९८४२३७४२८२ वडा नं ३
धनसरी देवी राम दलित महिला सदस्य वडा नं २
रन्जु पौडेल महिला सदस्य ९८४२१३८०५२ वडा नं २
लक्ष्मी महतो वडा सदस्य ९८०८७८०४९१ वडा नं २
रन्जेश भट्टराई वडा सदस्य ९८४२०२७५७४ वडा नं २
सबिता परियार दलित महिला सदस्य ९८१९०१४२७२ वडा नं १
भुवनेश्वरी देवी गुरागाई महिला सदस्य ९८४२२२४२५० वडा नं १
देव नारायण साहु वडा सदस्य ९८६२२८२६०० वडा नं १
उमालाल सरदार नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०७३६७१२१ नगरपालिका
श्यामलाल झाँगड नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०७३८०३०२ नगरपालिका
कैलाश पंचरिया नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५२०४१४७४ नगरपालिका
रन्जना कुमारी चौधरी नगर कार्यपालिका सदस्य ९८२५३३३३९७ नगरपालिका, वडा नं ९
पुण्यवती सिवाकोटी चापागाई नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४२६५३५६८ नगरपालिका, वडा नं ६
इन्दिरा आचार्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४२५०७०२९ नगरपालिका, वडा नं ५
कमला कटवाल नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१०५३८५७६ नगरपालिका, वडा नं ४
कालिका तिम्सिना नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४२०३४६३१ नगरपालिका, वडा नं ३

Pages