२०८० असार महिनाको आयव्यय विवरण (वार्षिक विवरण समेत रहेको)

Transaction Type: 
Expenditure
Share